NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Det er utarbeidet nytt skjema for klubbrevisjoner i januar.
Det er kun ett revisjonsdokument som benyttes, og det er referert til i sikkerhetssystemet SFHB kapittel 1.2.2 (ny justert tekst er underveis). Skjemaet er på flere sider og har form av en sjekkliste der revisor skal sjekke og bekrefte at en rekke ting er på plass. Det er samme versjon av skjema som benytttes uansett like- eller ulike år.

Last ned revisjonsskjemaet i Word (versjon FEB23a)

 

For årene 2023, 2025, 2027 osv:
Revisjonen utføres av godkjent teknisk besiktningsperson, og rapporten sendes til: post@nlf.no innen 1. juni, og klubben gis ny operasjonstillatelse når alle eventuelle avvik er lukket.

For årene 2024, 2026, 2028 osv: 
RRevisjonen utføres av klubbens operative leder, og rapporten lagres lokalt. Send melding til post@nlf.no innen 1. juni at revisjonen er utført og avvik lukket, og klubben gis ny  operasjonstillatelse

For hvert år:
Den originale rapporten arkiveres i klubben. Godkjent operasjonstillatelse vises på nettsiden «Operativ status». Klubber som har skoletillatelse, opprettholder denne så lenge samme person beholder funksjonen skolesjef. Dersom klubben får ny skolesjef må NLF få melding om dette, samt at klubben må sende ny søknad om skoletillatelse.
 

Liste over funn ved revisjoner og tilsyn
Ved revisjoner og virksomhetskontroller blir det funnet avvik fra regelverket som kan gå igjen fra klubb til klubb. For å gjøre oss alle klubber oppmerksom på hva som kan være en mangel har vi nedenfor en oversikt over observerte funn, og forslag til hvordan de kan lukkes.