NLF / Sportsfly / Nytt sikkerhetssystem for sportsfly godkjent av Luftfartstilsynet (LT)
Roger Holm

Nytt sikkerhetssystem for sportsfly godkjent av Luftfartstilsynet (LT)

NLFs sikkerhetssystem for sportsfly, Sportsflyhåndboken, utgave 8, trer i kraft fra 1. januar 2022.

NLF mottok godkjenningen fra LT på tampen av 2021. Som kjent for de fleste har sikkerhetssystemet vært på høring hos klubber og medlemmer høsten 2021, og inneholder gode sikkerhetsoppdateringer som etterkommer både tilrådinger fra Statens havarikommisjon og lukking av avvik gitt av Luftfartstilsynet.

Det resultatet vi nå sitter med skal være er enklere å forholde seg til, og har forbedrede prosedyrer for å kunne etterleve bestemmelsene som ligger til grunn for sportsflyging.

Det nye sikkerhetssystemet finner du her: Sikkerhetssystem utgave 8