NLF / Sportsfly / Hendelsesrapporter
Pål S. Vindfallet

Hendelsesrapporter

Just Culture 
Rapportering av luftfartsulykker- og hendelser er til for at vi skal lære av hendelsene, ikke straffe dem som gjør feil. Bare ppå denne måten kan vi bedre arbeidet med flysikkerheten. Just Culture er et konsept relatert til systemtankegang som understreker at feil generelt er et produkt av defekte organisasjonskulturer, snarere enn utelukkende forårsaket av personen eller personene som er direkte involvert. I en rettferdig kultur, etter en hendelse, er spørsmålet: "Hva gikk galt?"

Rapporter fra Flytryggingsutvalget (FTU) lages for at de erfaringer noen gjør skal kunne tilflyte alle, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. De skal vanligvis foreligge først 1-4 uker etter at hendelse/havari har funnet sted. Sportsflyulykker med fatal eller alvorlig personskade skal innrapporteres gjennom Altinn/NF-2007. Det understrekes at det som kommer her av rapporter kan være foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av FTU foreligger. Her følger en oversikt over ferdige og foreløpige hendelserrapporter fra mikroflygere innrapportert til sportsflyseksjonen. Innholdet i rapportene blir gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar og evt. forslag til tiltak fra FTU. 

 


Hendelsesrapporter 2020

Hendelsesrapporter 2020    ( pr.11.11.2020 )

 


Hendelsesrapporter 2019

Hendelsesrapporter fra 01.01 - 01.12- 2019

 


Hendelsesrapporter 2018

Hendelsesrapporter 2018 

 


Ulykker 2018

Rapport om luftfartsulykke nordøst av Svartisen i Gildeskål kommune, Nordland 28. august 2018 (Gildeskål)

Undersøkelsesrapport nr. 2 2018 (Sigdal) 

Undersøkelsesrapport nr. 1 2018 (Ørsta-Volda)

Granskningsrapport nr. 3 2018 (Nordheimsund)

 


Hendelsesrapporter 2017
Hendelsesrapporter 2017 

 


Hendelsesrapporter 2016
Hendelsesrapporter 2016 

 


Ulykker 2016
Granskningsrapport nr. 3 2016 (Sola)
Granskningsrapport nr. 2 2016 (Skibotn)
Granskningsrapport nr. 1 2016 (Skien)

 


Hendelsesrapporter 2015

Hendelsesrapporter 2015

 


Ulykker 2018
Granskningsrapport nr. 1 2015 (Hamar) - Tilleggsnotat

 


Hendelsesrapporter 2014

Hendelsesrapporter 2014

 


Ulykker 2014

Granskningsrapport nr. 1 2014 (Voss)

 


Arkiv Hendelsesrapporter 

Hendelsesrapporter 2013 

Hendelsesrapporter 2012

Hendelsesrapporter 2011

Hendelsesrapporter 2010

Hendelsesrapporter 2009

Hendelsesrapporter 2008

Hendelsesrapporter 2007

Hendelsesrapporter 2006

Hendelsesrapporter 2005

Hendelsesrapporter 2004

Hendelsesrapporter 2003

Hendelsesrapporter 2002

Hendelsesrapporter 2001

Hendelsesrapporter 2000