NLF / Sportsfly / Flygebevis, Passasjer-skjema etc
Pål S. Vindfallet

Flygebevis, Passasjer-skjema etc

 

For detaljer om utstedelser, utvidelser og fornyelser vises det til angjeldende kapittel i gjeldende versjon av sikkerhetssystemet: Sikkerhetssystemet | Norges Luftsportforbund (nlf.no)


Passasjerflyving:

Skjema for passasjerflyving (15.06.2020) Del 1 leses og signeres av passasjer/verge. Del 2 er kun info til fsj.


Flyvebevis: 

Skjema for flygebevis sportsfly (03.12.2020) - Flyge- og instruktørbevis, fornyelser, PFT, IK-oppgradering.


Mikroflygere som søker om PFLY:

Krav til Mikroflygere som søker om PFLY (Utkast forelagt Avinor - og akseptert)

 

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av Mikroflyklubber, i dokumentet "Veiledning for klubben".


 

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.