NLF / Sportsfly / Bli sportsflyger
Roger Holm

Bli sportsflyger

Sportsflyging startet som mikroflyging, og var på 1980 tallet slik flyging pionerene praktiserte det i flygingens barndom. Det var selve flyturen over landskapet, nytelsen av den ubetalelige utsikten og opplevelsen av frihet som var målet for en mikroflyger. Nå derimot er våre sportsfly velutviklede reisemaskiner med moderne instrumentering for navigasjon og pålitelige motorer. Det begynte med svært enkle fly, men de gjennom 30 år har utviklet seg til raske og pålitelige reisemaskiner. Vi har derfor oppdatert betegnelsen til "sportsfly", som sier langt mer om hva slags fly dette er. Last opp en PDF på 10 sider og les mer om sportsfly. PDF'en kan det lages et hefte av.

 

Om vår flysikkerhet
Vi kan ha med oss en passasjer, men må samtidig gjøre oppmerksom på at det alltid medfører en viss risiko å være med i et fly. Både Norges Luftsportforbund og Luftfartstilsynet har en oppgave med å sikre at alle utøvere innenfor de forskjellige formene for fritidsbasert luftfart/luftsport hvor risikonivået er høyere enn i den ordinære ruteflytrafikken og hvor myndighetenes engasjement er begrenset, er helt innforstått med forutsetningene.

Det vil være urettferdig både overfor utøvere, og spesielt overfor tilfeldige passasjerer, om ikke disse er gjort tilstrekkelig oppmerksom på forutsetningene for den luftsportsaktiviteten de skal delta i, og dermed fratas muligheten til selv å avgjøre om de er villig til å akseptere disse forutsetningene. Som et minimum bør vedkommende få vite at flyging med mikrofly historisk sett har blitt regnet som mindre sikkert enn å fly med privatfly. Et annet ord for hvor stor risiko et individ eller samfunnet er villig til å ta, er risikovillighet.

 

Risikovilligheten vil være forskjellig på ulike nivåer.
På individnivå blir det hele en avveining mellom forventet gevinst i form av glede, positiv livsutfoldelse og spenning ved å delta i en aktivitet, mot risikoen for å bli utsatt for en ulykke. De individuelle forskjellene kan være store på dette området. Noen hopper base fra klipper og fjell, hopper i strikk, klatrer i fjell, setter ut for strie elvestryk, mens andre sitter hjemme med en god bok, eller opplever den spenning de behøver i et parti sjakk.

Så lenge aktiviteten ikke er til skade for andre synes det å ha blitt stadig mer vanlig at de involverte myndigheter overlater til den enkelte å avgjøre hvilke farer vedkommende vil utsette seg for i sin fritid.

Hvis du skal være med i et sportsfly som passasjer, eller at du blir med en instruktør på en introduksjonstur, så må du vite hva dette går ut på, noe du kan lese om i denne informasjonen til våre passasjere. Vi har en god sikkerhetskultur, og sørger for å holde en høy standard for at dette skal være en trygg og gledelig aktivitet.

(Begrepet SDR som fremkommer i informasjonsdokumentet i lenken over betyr "Special Drawing Rights" og er komposittvaluta som ikke er følsom for kurssvingninger)

NLF har mottatt en del spørsmål knyttet til innføringen av skjemaet, og en oppådatering ble gjort ved årsskiftet 2021/2022.

Det kan være tilfeller som ikke er dekket eller tydeliggjort i skjemaet. Det vil derfor lages en veiledning der flere dagligdagse tilfeller eller svar på innkomne spørsmål. Har du også spørsmål om dette, så kontakt fagsjefen for sportsfly innen årets utgang.

Informasjonsutvalget.