NLF / Skjema / Rapportskjema for Næruhell, uhell og ulykker med modellfly

Rapportskjema for Næruhell, uhell og ulykker med modellfly

Definisjoner:

  • Næruhell uten skade: Hendelse som ikke har medført skade på pilot, 3. part eller 3. parts eiendom, men skade var nær ved å skje. 
    Eksempel: Uvettig flyging over depot, tap av kontroll eller krasj i nærheten av publikum eller befolket område
  • Uhell med skade: Skade på pilot, utstyr eller 3. part. Kun ubetydelig personskade uten behov for legebehandling eller førstehjelp. 
    Eksempel: Kutt i finger av propell, kollisjon mellom modell og bygning eller parkert bil
  • Ulykke med personskade: Legemsskade på pilot eller 3. part med behov for legebehandling eller førstehjelp, eller arbeidsufør i minst én dag
    Eksempel: Kuttskade, dødsfall, brannskade m.m.

Alle hendelser iht. ovenstående definisjon skal rapporteres. Rapportene vil bli brukt som eksempler i flytryggingsarbeidet, men vil ikke offentliggjøres med navn på den som rapporterer eller de impliserte. Mottaker av rapportene er Sikkerhetsutvalget (SU), Styreleder og fagsjef. Styret kan involvere ytterligere personer i arbeidet med analysene dersom det anses hensiktsmessig. For bekymringsmeldinger, dvs. der det er skjellig grunn til mistanke om at et uhell kan være forestående, bes medlemmene ta kontakt med fagsjef på telefon 41620374.

NB: skader på 3. part skal også meldes på skadeskjema til forsikringsselskapet.
Skjema finner du nederst på denne siden. Utfylt skjema sendes post@nlf.no så snart som mulig.

Viktig: Ved ulykke med personskade skal alltid politiet varsles. Tiltak iht. Modellflyseksjonens handlingsplan ved ulykker skal alltid følges.


Revisjonshistorikk:
1. versjon 30. april 2013 av Jon Gunnar Wold
Oppdatert med versjonshistorikk 13. sept. 2018 av Jon Gunnar Wold