NLF / Seilfly / Hendelser 2020
Steinar Øksenholt

Rapporter fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget (SU)  i Seilflyseksjonen
Rapporter fra SU er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Ved enkelte hendelser og havarier gjennomfører S/NLF en mer utvidet gransking/undersøkelse. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av SHT, eller SU.

Fra 2018 er det nytt skjema for rapportering (OBS! Benytt Adobe ved nedlasting. Etter utfylling trykk send elektronisk i blått feldt første side)
Rapporteringsskjema finnes her: http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/skjema_for_varsling_av_seilflyhendelse_i_s_nlf_v7.pdf

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med seilfly som er rapportert til Seilflyseksjonen så langt i år. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Sikkerhets- og utdanningskomiteen i S/NLF (SU).  Disse er kun å betrakte som generelle kommentarer som ikke tar stilling til eventuelle årsaks- eller skyldforhold.

Forklaring til fargekode og status:

RØD: Rapport innsendt, eller på vei inn etter anmodning
GUL: Hendelsen er behandlet i SUK og rapport skrives legges ut innen en  til to uker
GRØNN: Rapporter som er ferdig behandlet og publisert på web

Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse
18/2020 Mottatt 06.09 GCN DG1000 Parkert seilfly blir truffet av fallskjermhopper i landing
17/2020 Mottatt 31.08 GSD/GGH Super Dimona / SF34 Avbrutt avgang pga vibrasjoner fra motor/propell på selepefly
16/2020 Ferdig 26.08 GHC/DFK ASK-21/Robin Avbrutt slep
15/2020 Mottatt 29.07 GCG LS8 Nødlanding i skog
14/2020 Mottatt 23.07 GIB ASK-21 Utelandingshavari
13/2020 Mottatt 23.07 GKD/KCM ASW-28/Cub Avbrutt start
12/2020 Mottatt 17.07 GMI ASK-21 Hard landing (PIO)
11/2020 Mottatt 01.07 KCM Piper Cub Linedropp som traff seilfly og nært bakkemannskap
10/2020 Ferdig 24.06 DFK Robin Slepeline hekter i mobilmast
9/2020 Ferdig 18.06 GLG LS4 Ulåste rorkoblinger, ufullstendig montering
8/2020   13.06 GAK Ventus 2CM Reimbrudd på motor
7/2020 Ferdig 11.06 GID Mistral C Utelandingshavari
6/2020 Mottatt 27.05 GRA ASK-21 Teknisk: Løs messingforing for hovedbolt
5/2020 Mottatt 17.05 GMI ASK-21 Linebrudd i 8-tall med elev
4/2020 Ferdig 16.05 GCN DG1000 Avbrutt slep i 50-60m høyde med utelanding
3/2020 Ferdig 16.04 GSD Super Dimona Teknisk: motor
2/2020 Ferdig 29.02 GCN DG1000 Hard landing
1/2020 Ferdig 20.01 GRA ASK-21 Sprekk i nesehjulsspant oppdaget ved årlig ettersyn

 

 

Rapporter fra 2019: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2019-0
Rapporter fra 2018: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2018
Rapporter fra perioden 2001-2017 finner du her: http://www.nlf.no/node/378/wideart