NLF / Seilfly / Fly Trygt 3 - Oppdatert turnèplan og påmelding
Steinar Øksenholt

Generell informasjon om Fly Trygt 3

Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund (S/NLF) har i samarbeid med Santiago Amengual utarbeidet et nytt seminar i rekken av Fly Trygt. Programmet ble første gang gjennomført under Seilflykonefransen i oktober 2018

Fly Trygt 3 består av MYB- og FCL-teori som er obligatorisk for konvertering fra nasjonalt flygebevis seilfly til LAPL-S og SPL og som ikke er dekket i dagens opplæring.

Seminaret tar 3-4 timer + eksamen (20-25 min).

Seminaret kan også utvides med faget «Communication» (RTL), men krever da ytterligere en dag/kveld for gjennomføring.

Seminaret er ikke obligatorisk i seg selv, men er tilrettelagt og eksamensorientert som støtteundervisning.

Deltakelse på selve seminaret er gratis, men eksamensavgift for Norsk Luftsportstilsyn reguleres av deres gebyrforskrift

S/NLF planlegger å gjennomføre 8-12 regionale seminarer med programmet i 2019.
Vi er nå i dialog med klubbene for å fasiliteter møter på følgende steder:

  • Starmoen 2 – under Luftsportsuka i regi av S/NLF
  • Starmoen 3 – oppsamlingsseminar på høsten i regi av S/NLF

Vi kommer tilbake med sted, dato og påmelding til hver enkelt samling når dette er avtalt og klart

Programmet er utviklet og testet under søndagen på Seilflykonferansen 7. oktober 2018.