NLF / Motorfly / Skolehåndbok versjon 6.1 er tilgjengelig.
Santiago Amengual

Skolehåndbok versjon 6.1 er tilgjengelig.

Versjon 6.1 er nå godkjent av Luftfartstilsynet.

Den etterlengtede oppdatering av Skolehåndboken for motorfly er nå tilgjengelig for nedlastning via denne linken.

Den store endringen er at skoleprogrammet er oppdatert til også å omfatte program til LAPL (A). Det er også gjort noen mindre justeringer av innholdet i resten av boken. Det kan verdt å merke seg at kravet om at kandidatene må ha bestått full PPL teorieksamen før solo nå er tatt bort.

Vi håper også at LAPL(A) vil senke terskelen vesentlig for dem som flyr mikrofly fra før. Med LAPL(A)-utdanningen kan nemlig 15 av de 30 obligatoriske flytimene på skole erstattes med fartøysjeftid på mikro. 

Flyskolen vil gjøre en vurdering av kandidaten og fastsette hvor mange av programmets 30 timer som tas bort. Progresjonssjekker utover i programmet vil kunne endre konklusjonen til skolen underveis. 

For de skolene som ønsker å ta i bruk versjon 6.1 er det viktig at den enkelte skolesjef er innforstått med det nye skoleprogrammet som er beskrevet for LAPL(A).  Dette kan gjøres på følgende måter.

  • Oppmøte hos NLF etter avtale
  • Besøk av fagsjef motor etter avtale
  • Annet etter avtale

Det vil bli en fullstendig gjennogang av boken under et kommende skolesjefsseminar i november.

Så snart overnevnte er gjennomført ber vi om at den enkelte skolesjef søker om endring ved å benytte skjema NF-1018B som dere finner på Luftfartstilsynet sine hjemme sider.
Under «seksjon g» benyttes avkryssingsboks for «annet».  Skjema vil bli revidert så snart som mulig til også å omfatte LAPL.

Skolesjefen må vedlegge følgende bekreftelse:
«Jeg bekrefter at vedlagt skolehåndbok er i tråd med NLF-mal versjon 6.1 og at kun kapittel 5 er endret og omfatter lokale tillegg. NLF kurs for bruk av revisjon 6.1 av skolehåndboken er gjennomført. Vi ønsker å utvide vår skoletillatelse til å omfatte LAPL(A) i tråd med flyrapporthefte versjon 1.»

Ingen kan starte med skoling til LAPL før dere har mottatt en tilbakemelding fra Luftfartstilsynet basert på endringen nevnt over.
De flyskolene som ønsker å ta i bruke revisjon 6.1 bes om å sende en mail til motorfly@nlf.no

Jeg vil så ta kontakt med og vi avtaler den kursformen som passer best for dere.
Jeg vil etterstreve lengst mulig for å hjelpe dere så langt det er mulig. Jeg regner meg at en gjennomgang tar maks 30 min.

Jeg gjør også oppmerksom på at de som ikke ønsker å ta i bruk revisjon 6.1 ikke må foreta seg noe.

Dere kan fortsatt skole iht revisjon 6.0. Dvs, ikke skole til LAPL og kravet om bestått teori før SOLO fortsatt gjelder.

Flyrapporthefte vil være til salgs fra rett over pinse via pilotbutikken.no. Dette hefte vil også inngå som en del av den store pakken på PPL (A) teori hos Luftfartsskolen.

Du kan lese mere om prosessen på flynytt sin hjemmeside.

Vennlig hilsen
Santiago Amengual
Konstituert fag- og avdelingssjef motorflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)