NLF / Motorfly / Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter presentasjoner
Santiago Amengual

Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter presentasjoner

Under finner du presentasjonene etter helgens "Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter".

Det mangler noen få presentasjoner og disse vil legges ut fortløpende.