NLF / Motorfly / Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter
Santiago Amengual

Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter

Cliff Spink

NLF i samarbeid med Luftfartstilsynet arrangerer denne helgen "Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter". 

Hensikten med seminaret er todelt. For det første å presentere samt få tilbakemelding på den nye oppvisningsforskriften med påfølgende skoleprogram som er blitt godkjent.

For det andre gjelder seminaret som et konkret sikkerhetspreventivt tiltak med hensyn til å trekke erfaringen fra andre sammenlignbare nasjoner etter fjorårets sesong.

Av eksterne foredragsholdere kommer blant annet Air Marshal (ret) Cliff Spink (bildet), med lang militær og sivil karriere, blant annet fra Battle of Britain Memorial flight og Old Flying Machine Company. Han er også Display Evaluator I UK.