NLF / Motorfly / Nyheter
NLF

Klubbene kan nå søke om momskompensasjon for 2010. Søknad via NIFs web-sider inenn 1. august 2011. NIF sendte melding om detet til samlige klubber via e-post den 3. juni sammen med grundig informasjon om kriteriene og hvordan man går frem for å søke.

Styrets sammensetning 2011-2013.

Regelverket fra EASA er under kontinuerlig utvikling. Denne artikkelen vil bli oppdatert etterhvert som utviklinger av betydning for Motorflygere finner sted.