NLF / Motorfly / Nyheter

Ved ankomst til Norge plikter fører av et transportmiddel å gå direkte til et sted der
tollvesenet er stasjonert, jf. tolloven § 3-2. Det fremgår av tollforskriften § 3-2-2 nr. 1 at
luftfartøy skal gå direkte til lufthavn med internasjonal status. Moss lufthavn Rygge har
internasjonal status.

En vellykket ungdomssamling i presisjonaflyging på Starmoen ble avsluttet 1. pinsedag med Norges Mesterskapet i presisjonsflyging.

14 deltagere fordelt på to klasser kjempet om NM tittelen.

Kurt Norevik, Bergen Aero Klubb trakk det lengste strået og ble Norges Mester 2015.

Produksjon av PFLY kortene er igang og kan hentes så fort du har fått mail om at din søknad er i orden.
Det gis mulighet for både full prøve og om prøve i enkeltfag. Alle elevere må ha gjennomført relevant skoleprogram før påmelding til eksamen. Påmelding til eksamen skal komme fra godkjent teoriskole og skal sendes NLF slik at Luftfartstilsynet får en samlet påmelding fra oss.

Da er denne sesongen over, og flyplassen på Femunden i Elgå stenges for i år.
Vi takker de som har besøkt oss luftveien, og ønsker alle en riktig fin sommer, og velkommen igjen neste vinter.

NLF

Seksjonsmøter og ting ble gjennomført på Gardermoen 21. og 22. mars.
Samtlige protokoller fra tinget samt seksjonsmøtene legges fortløpende ut etter hvert som de er ferdig signert.

Norges Luftsportforbund (NLF) venter snarlig avklaring om når Avinors ordning med PFLY-kort for 2015 kommer i gang. PFLY-kortet ble introdusert i fjor for å gi tilgang til Avinors flyplasser utenom åpningstid for allmennflygere.

Vi gratulerer Dagfinn Terning med vervet som leder av NAK`s flytjeneste. Dagfinn har en mangeårig erfaring i flytjenesten og styret i motorflyseksjonen mener han og hans visjoner for veien flytjenesten bør gå er å tråd med styrets ønske.

NLF

Den frittalende Flynytt-redaktøren Torkell Sætervadet har blitt tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetstrofé for sitt arbeid. Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland overrakte den gjeve prisen på årets Luftfartskonferanse i Bodø 28. januar.