NLF / Motorfly / Hvordan fornyer jeg mine flysertifikater.
Santiago Amengual

Hvordan fornyer jeg mine flysertifikater.

Mange tar kontakt med NLF i forbindelse med fremgangsmåte for å kunne fornye sine flysertifikater. Spørsmålene kommer ikke bare fra de som har gyldige papirer, men like ofte er det de som har vært "ute" en stund og som vurderer å ta disse ut igjen.

Under har jeg samlet noen punkter som jeg håper skal kunne gi svar på enkelte av spørsmålene som dere sitter inne med.

Hvis du har gyldig sertifikat og rettighet:

SEP (land) rettigheten forlenges for 2 år og har alltid forfall siste dagen i måneden den er gyldig.

Forlenges på følgende måte:

1.    Ved oppfyllelse av følgende krav kan en godkjent kontrollant fra LT signere ut en forlengelse i 2 nye år.

  • Minimum 12 timer på Klassen siste 12 måneder før utløpsdato.
  • Minimum 12 avganger og landinger på klassen.
  • Minimum 6 timer som fartøysjef på klassen
  • Minst 1 times (attestert) flyging med instruktør på klassen/ eller bestått PC/skilltest på annen type/ klasserettighet

2.    Dersom du ikke har oppfylt ovennevnte krav må du fly en PC (ferdighetskontroll) med en godkjent kontrollant fra LT.

Hvis du har utgått sertifikat og eller rettighet:

Punktene under betinger at du tar kontakt med din flyskole. Du kan ikke gjøre dette som privatist.

Utgått for en periode kortere enn 3 måneder.

  • Ingen tilleggskrav til trening

Utgått for en periode på mer enn 3 måneder men mindre enn 1 år

  • Minimum 2 treningspass

Utgått for en periode på mer enn 1 år, men mindre enn 3 år.

  • Minimum 3 treningspass, hvor de viktigste funksjonsfeil i tilgjengelige system er dekket.

Utgått for en periode på mer enn 3 år:

  • Søkeren skal gjennomgå trening som for en «additional type issue», i forhold til andre rettigheter som innehas.

Du må ta kontakt med flyskolen for en evaluering og fly et program tilpasset ditt nivå.

Ved utgåtte rettigheter er det flyskolen melder deg opp til en PC (Proficiency Check) ved å ta kontakt med kontrollant.

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

For å holde LAPL(A)-privilegiet gyldig må man fly 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og landinger, og en time med instruktør siste 24 måneder. Flygetiden skal regnes fra dato til dato, løpende, gjennom 24 måneder.

For LAPL(H) er tilsvarende timekrav seks timer som fartøysjef, inkludert seks avganger og landinger, og en time med instruktør i løpet av siste 12 måneder.

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet kan man fly en ferdighetskontroll (PC) med kontrollant eller gjøre nødvendig trening med instruktør (solo eller dual) til man oppfyller timekravene.

Ta gjerne kontakt på mail om du trenger ytterligere info.

motorfly@nlf.no