NLF / Modellfly / Modellfly informasjon - MI
Jon Gunnar Wold

Modellfly informasjon - MI

Modellfly informasjon (MI) er Modellflyseksjonens eget blad. Det er Norges eneste rene modellflyblad, og er skrevet av, for og om modellflygere. Du mottar 6 utgaver pr år gratis som medlem av en våre modellflyklubber. Bladet selges på over 300 utsalgsteder i Norge, blant annet Narvesen, Mix og Esso. Hvis du ikke er medlem kan du også tegne gunstig abonnement.

Les mer på bladets hjemmeside: http://www.modellflyinfo.no