NLF / Mikrofly / Tekniske saker
Roger Holm

Tekniske saker

Her legger vi ut info som vedrører tekniske forhold.