NLF / Mikrofly / Seminar for tekniske ledere i Mikroflyklubbene
Roger Holm

Seminar for tekniske ledere i Mikroflyklubbene

Helgen 28. og 29. april var startskuddet for NLF Mikroflyseksjonens standarisering av tekniske ledere. Bakgrunnen for dette er at styret i seksjonen har som intensjon at alle mikroflyklubber i Norge jobber ut i fra samme forståelse og grunnlag.

Det gleder seksjonen at hele 50 klubber stilte opp til en helg som besto av en teoretisk og en praktisk dag. NLF hadde hentet inn kompetanse fra Rotax i Sverige og Østerrike. Lørdag forgikk samlingen på Olavsgård, like ved Kjeller flyplass, der de gikk igjennom hva Rotax har å tilby pluss en bolk som gikk på 100 timer service spesielt for Rotax 912ULS. Grunnen til dette er at de fleste i Norge flyr med denne motortypen. Mye av kurset gikk ut på hvor man finner service-informasjonen, og hvordan man går igjennom en 100 timer service.

På søndag ble alle fraktet til Kjeller flyplass hvor den praktiske delen ble utført. Her ble alle delt inn i grupper der alle fikk demonstrert en rekke oppgaver på hvordan en service foregår i praksis. I tillegg måtte også deltakerne finne feil som var plantet på enkelte fly. Når kursdeltakerne også finner feil som ikke er plantet så vitner dette om at vi generelt har god kunnskap blant våre tekniske ledere. 

Kjeller Sportsflyklubb stilte opp med grill, demofly og klubblokaler, og NLF er fornøyd med det som skal være starten på denne typen obligatorisk oppdateringsseminar for tekniske ledere. 

Takk til Kristian Fahlstrøm, vår nye leder i teknisk utvalg for den jobben som er lagt ned for å få dette til, samt en stor takk til alle som stilte opp med utstyr og kompetanse. 

NLF/Mikroflyseksjonen

Tekst og foto: Pål Vindfallet