NLF / Mikrofly / PFLY-ordning for mikroflygere
Roger Holm

PFLY-ordning for mikroflygere

AVINOR MED GRUNDIG GJENNOMGANG AV PFLY-ORDNINGEN
Avinor arrangerte onsdag 7. juni et arbeidsmøte hvor temaet var bruk av Avinors flyplasser utenom åpningstid gjennom PFLY-kortordningen og en mulig utvidelse til å omfatte mikroflygere og seilflygere. Blant annet var lufthavnsjefer fra flere landsdeler og representanter for Avinor Flysikring til stede, foruten tre representanter fra Norges Luftsportforbund og en representant fra AOPA Norway. 

I sentrum for møtet var en fornyet sikkerhetsvurdering som Atkins nå utfører for Avinor. 

Sikkerhetsvurderingen vil ferdigstilles i sommer, og Avinor vil deretter ta en beslutning om veien videre.