NLF / Mikrofly / Mikroflyhåndboken
Roger Holm

Mikroflyhåndboken

Sikkerhetssystem for Mikroflyseksjonen

Alt på denne siden er en del av sikkerhetssystemet - "Et komplett luftfartssystem for mikrofly".

Du kan laste ned Mikroflyhåndboken (MFHB) på rundt 100 sider, skrive den ut og sette den rett inn i en perm. 

Dette PDF formatet er søkbart, og ved å bruke "Ctrl-Shift-F" åpnes et søkevindu der du kan søke opp bestemte nøkkelord i teksten. Da finner en fort fram til det en leter etter. Man kan også markere tekst og kopiere denne over på "Word" eller "Notepad" ved behov. 


Mikroflyhåndboken utgave 7 (20. juli 2017)

Lenkeliste til forskrifter og publikasjoner

Vedlegg til kapittel 3 Operative bestemmelser

Vedlegg 3.1 til 3.7 (Juni 2017)

Vedlegg til kapittel 4 Utdanning

Vedlegg 4.1 til 4.8 (JAN19)
Vedlegg 4.8 Slepeutsjekk-øvelser (JAN19)
Pensumliste for teorifagene (Februar 2018)
Skoledokumenter (Det som er merket med * er inkludert i Sikkerhetssystemet)
PFLY autorisasjon (prøveordning i 2018)

Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A5 versjon for å ha ombord.

Vedlegg til kapittel 5 Tekniske bestemmelser

Vedlegg 5.1 Norske krav til luftdyktighet for mikrofly.doc 
Vedlegg 5.2 Vektkontroll_mikrolett_materiell.pdf
Vedlegg 5.3 Importtillatelse_mikrolett_materiell.pdf (versjon 1. mai 2016)
Vedlegg 5.4 Skilter_og_merking_cockpit.pdf
Vedlegg 5.5 Minimum_instrumentering_mikrolett_materiell.pdf

Vedlegg tilkapittel 6 Flytrygging

Vedlegg 6.1 Mal for havarirapport ICAO ANNEX 13 (Mars 2016)
Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker   (Februar 2017)

Gyldige tillegg til Mikroflyhåndboken etter sist utgivelse.

Åpne vedlegg som inneholder "PFLY ordningen" og "Undersøkelser av ulykker" 
(Desember 2018)

Foreslåtte oppdateringer av Mikroflyhåndboken.

Åpne siden som viser "Kommende oppdateringer av Sikkerhetssystemet" 
(publiseres i desember 2018)

 

 


Interne prosedyrer (publisert til utgave 7 av Mikroflyhåndboken)

001 Virksomhetstilsyn av mikroflyklubber og grupper (JUL17)
002 Opprettelse av granskningskommisjon og havariundersøkelse (JUL17)
003 Søknadsprosess flygebevis samt utforming av flygebevis (JUL17)
004 Søknadsprosess operasjons og skoletillatelse (JUL17)
005 Søknadsprosess teknisk besiktningsmann (JUL17)
006 Regelmessig oppdatering av Sikkerhetssystemet (JAN19)

Mal for interne protokoller fra utvalgsmøter (FEB19)

001 Virksomhetstilsyn av mikroflyklubber og grupper (JUL17)

Installér  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne disse filene.