NLF / Mikrofly / Instruktørkurs 2020
Pål S. Vindfallet

Instruktørkurs 2020

Mikroflyseksjonen vil avholde instruktørkurset 2020 i Oslo området. Stedet bestemmes senere i høst.

Dato:  torsdag 6. til søndag 9. februar 2020

Kravene til opptak på instruktørkurset står beskrevet under hovedpunkt 4.7 i Mikroflyhåndboken. Det forutsettes videre at kandidater som er aktuelle er godkjent av klubbens skolesjef gjennom klubbseleksjonen. 
Kandidatene skal i tiden fram til kurset foreta selvstudium i tre fag, som verifiseres med eksamen før formelt opptak til kurset foretas i januar.
Vi ber nå de respektive skolesjefer om å melde inn sine kandidater til Fagsjef Tom Bjerke i NLF/Mikroflyseksjonen innen 1. oktober. Benytt følgende skjema, som du også finner under Skoledokumenter.

Ops & Utdanningsutvalget
NLF/Mikroflyseksjonen