NLF / Mikrofly / Hva du må gjøre før besikting av Mikroflyet
Roger Holm

Hva du må gjøre før besikting av Mikroflyet

Det er behov for å innskjerpe rutinen hos våre medlemmer når det gjelder klargjøring til besiktning. Det er eier eller bruker selv som skal foreta årskontrollen, og så skal besiktningen være en verifikasjon på at alt er utført etter bestemmelsene. Her er noen av tingene:

Teknisk perm skal foreligge, og inneholde den dokumentasjon i oppdatert stand som framgår av innholdsfortegnelsen. Dessuten teknisk loggbok, flygehåndbok (POH), samt vedlikeholds-håndbøker. Og endelig siste flygetillatelse, samt tillatelse for bruk av radioutstyr fra NKOM.

Vedlagte skriv forteller detaljert hva du skal gjøre, og hva som må være utført før besitingsmannen kommer.

 

VedleggStørrelse
PDF icon forutsetning_for_besiktning_nov17.pdf71.7 KB