NLF / Mikrofly / Ekstra instruktørkurs i juli i Stryn
Roger Holm

Ekstra instruktørkurs i juli i Stryn

Operasjons & Opplæringskomiteen vil gjennomføre et instruktørkurs for mikroflygere i Stryn, fredag 14. – søndag 16. juli 2017. Kurset avholdes i møtelokaler som Stryn luftsportsklubb har skaffet tilveie. 

Informasjon om hvordan en initierer opptak til instruktørkurset finner en i MFHB hovedpunkt 4.7, relevant underpunkt, der klubbene meddeler Mikroflyseksjonen at de vil kjøre Orienteringskurs (O-kurs) for en eller flere navngitte potensielle instruktørkandidater. Hensikten med O-kurset er å vurdere og gi føringer for kandidatens egnethet som instruktør.

For å sikre oss godt forberedte, motiverte og egnede kandidater som fyller Mikroflyseksjonens krav og forventninger, og har fulgt en plan for rekruttering av instruktører i klubbene, blir klubbenes vurdering fra O-kurset tillagt stor vekt for det endelige opptaket til instruktørkurset.

Derfor er det viktig at klubbenes innmelding inneholder fyldig informasjon om kandidaten med en oppsummering av O-kurset, totalt antall flytimer og år med mikroflyging samt annen relevant erfaring. I prosessen med ny versjon av MFHB er det foreslått endrede krav for å bli mikroflyinstruktør, og det er innført en mer strukturet prosess for O-kurset. Pensum vil fremgå av loggheftene, som kan lastes ned i to versjoner:

 A5 skjerm/pad versjon og A4 papirhefte versjon (som må stiftes sammen til et hefte).

De klubbene som har meddelt oss sin start av O-kurs, samt den enkelte aktuelle kandidat, vil motta en e-post senest 12. juni 2017 med enten tilbud om plass på I-kurset, eller de får spørsmål om mer informasjon dersom vi ikke har mottatt tilstrekkelig opplysninger om kandidatene. Hvis du mot formodning ikke mottar noen henvendelse, kontakt tom.bjerke@nlf.no.

Kandidatene skal i perioden før I-kurset gjennomgå en del av den pedagogiske teorien og sette seg inn i den forventede rollemodellen som instruktør skal være. Dette skal gjøres som selvstudium med avsluttende prøver på nett, og vil arrangeres og tilrettelegges av Mikroflyseksjonen kort tid etter at opptaket er utført (12. juni).

Kursprisen er kr 3.000. Den enkelte deltager må selv ordne med innkvartering. Mer informasjon vil komme etter opptaket.

Mvh Operasjons- og Opplæringsutvalget.