NLF / Info / Luftsportstyret, komitéer og utvalg

Luftsportstyret, komitéer og utvalg

Etter valget på Luftsportstinget 6. april 2019 har Luftsportstyret, valgkomitéen og kontrollkomitéen denne sammensetningen:

President Asle Sudbø asudbo@gmail.com (modellfly)
1. visepresident Nic Nilsen nicpilot@icloud.com (motorfly)
2. visepresident Mariann Brattland brattlandmariann@gmail.com (hang-, para- og speedgliding / seilfly)
Styremedlemmer: Martin Bjørndahl martin.bjorndahl@gmail.com (ungdomsrepresentant)
  Reidar Bratsberg reidar@ravn.no (ballong)
  Kristian Moxnes kristmox@gmail.com (fallskjerm)
  Jon Erik Staurset j.e.staurset@gmail.com (hang-, para- og speedgliding)
  Espen Bakke espen@gjardar.com (modellfly)
  Bjørn Egenberg bjegenberg@hotmail.com (motorfly)
  Rebecca Hansen  reb.dahl.hansen@gmail.com (seilfly)
  Sigurd Brattetveit sigurd.brattetveit@hjertevakten.no (sportsfly)
       
Varamedlemmer: Bendik Harald Thommesen   (ungdomsrepresentant)
  Hans Rune Mikkelsen   (ballong)
  Janne Strømmen   (fallskjerm)
  Brynhild Jorid Rotvold   (hang-, para- og speedgliding)
  Anders Holt Jakobsen   (modellfly)
  Linda Christine Lilleng   (motorfly)
  Johan Heggelund   (seilfly)
  Stein Erik Lundblad   (sportsfly)
       

Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side):
  Ballongseksjonen  
  Fallskjermseksjonen  
  Hang-, para og speedgliderseksjonen
  Modellflyseksjonen  
  Motorflyseksjonen  
  Seilflyseksjonen  
  Sportsflyseksjonen  

Komiteer og utvalg valgt av tinget:
   
     
 Kontrollkomité: Lars Rasmussen  lars.rasmussen@bkkfiber.no leder (motorfly / fallskjerm)
  Inger Grimstad  ingergr@hotmail.com medlem (HPS)
  Hans Fredrik Wille  hansfwille@gmail.com medlem (sportsfly)
. Mette Lium  mettelium@gmail.com varamedlem (seilfly)
  Pål Vindfallet pvindfallet@gmail.com varamedlem (sportsfly)
     
Valgkomité: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Tone Bergan nestleder (fallskjerm)
  Sofia Orvarsson Darmo medlem (ballong)
  Vibeke Valle medlem (fallskjerm)
  Ane Strønen Pedersen medlem (HPS)
  Haagen Valanes medlem (modellfly)
  Eirik Bruset medlem (motorfly)
  Jarle Mathisen medlem (seilfly)
  Tormod Veiby medlem (sportsfly)
     
  Luftsportstyret har høsten 2019 oppnevnt følgende   
  komitéer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021:  
     
Ungdomskomité: Bendik Harald Thommesen leder (fallskjerm)
  Martin Klingenberg medlem (HPS)
  Morten Birkelid medlem (modellfly)
  Martin Bjørndahl medlem (motorfly)
  Sondre Bjørø medlem (seilfly)
  Jone Ravnås Mathisen medlem (sportsfly)
  Tom Brien kontaktpers. i NLFs adm.
     
Jentenettverk: Mariann Brattland leder (HPS / seilfly)
  Silvia Klokk medlem (ballong)
  Tone Annie Hellevik medlem (fallskjerm)
  Helene Opdahl medlem (HPS)
  Anette Kaasa medlem (modellfly)
  Linda Christine Lilleng medlem (motorfly)
  Merete Saglien medlem (seilfly)
  June Karlgård medlem (sportsfly)
  Lise Grønskar kontaktpers. i NLFs adm.
     
Sikkerhetskomité: Rolf Liland leder (fallskjerm / motorfly)
  Poa Ekeblad medlem (ballong)
  Tone Bergan medlem (fallskjerm)
  Ole Johnny Rønneberg medlem (HPS)
  Magne Hegstad medlem (modellfly)
  Lars Preben Sørsdahl medlem (motorfly)
  Svein Larssen medlem (seilfly)
  Stig Børrestuen medlem (sportsfly)
  Torkell Sætervadet kontaktpers. i NLFs adm.
     
Luftromskomité: Per Osen leder (seilfly)
  Hans Rune Mikkelsen medlem (ballong) -varamedlem Reidar Bratsberg
  Bjørn Schjøll Kristoffersen medlem (fallskjerm) -varamedlem Lars Geir Dyrdal
  Thomas Hirsch medlem (HPS) -varamedlem Jon Erik Staurset
  Johnny Rinde Johansen medlem (modellfly) -varamedlem Otto de Besche
  Stig Arve Haugen medlem (motorfly) -varamedlem Bjørn Egenberg
  Jarle Mathisen medlem (seilfly) -varamedlem Lars Rune Bjørnevik (møter fast på komitéens møter)
  Stig Børrestuen medlem (sportsfly) -varamedlem Tom Bjerke
  Jostein Tangen kontaktpers. i NLFs adm.
     
Anleggskomité: Lars Øyno leder (motorfly / seilfly / sportsfly)
  Arild Solbakken medlem (ballong)
  Ramsy Suleiman medlem (fallskjerm)
  Frode Graff medlem (HPS)
  Atle Klungrehaug medlem (modellfly)
  Steinar Storm Kristiansen medlem (motorfly)
  Håvard Gangsås medlem (seilfly)
  Pål Vindfallet medlem (sportsfly)
  Jon Gunnar Wold kontaktpers. i NLFs adm.
     
Flyteknisk komité: Ulf Bjørtomt leder (motorfly)
  Eirik Bruset medlem (motorfly)
  Ståle Lien medlem (seilfly). Øyvind Sørgaard deltar i komitéen for etterhvert å ta over for Ståle Lien
  Kristian Fahlstrøm medlem (sportsfly)
  Einar Bjørnebekk kontaktpers. i NLFs adm.
     
Hederstegnskomité: Rebecca Hansen leder (seilfly)
  Ola Lilloe-Olsen medlem (motorfly / sportsfly)
  Audun Thinn medlem (modellfly)
  Hans Christian Heer Amlie medlem (fallskjerm / motorfly)
  Sissel Orderdalen kontaktpers. i NLFs adm.
     
Lovkomité: Arne Kristian Boiesen medlem (HPS)
  Per Bjørge medlem (sportsfly)
  Jon Gunnar Wold kontaktpers. i NLFs adm.
     
Appellutvalg:  Thomas K. Becke leder (fallskjerm)
  Arne Kristian Boiesen medlem (HPS)
  Per Bjørge medlem (sportsfly)

Delegater til internasjonale organisasjoner:
     
Fédération Aéronautique Internationale, FAI  
  Asle Sudbø visepresident FAI
.    
FAI kommisjoner Delegat Alternativ delegat
CIA - ballong: Arild Solbakken Mikael Klingberg
GAC - motorfly: Kurt Norevik Petter Strømme
CIG - helikopter Linda Christine Lilleng  
IGC - seilfly: Lars Rune Bjørnevik Arild Solbakken
IPC - fallskjerm: Trude Sviggum Kristian Moxnes
CIAM - modellfly: Narve Jensen Tom Erik Sørensen
CIVA - aerobatics: Steinar Østby Ulrik Hasle
CIMA - sportsfly: Tormod Veiby  
CIVL - HG/PG: Øyvind Ellefsen Jon Erik Staurset
CIACA - amatørb. Lars Øyno Thomas Brødreskift
     
 
Europe Air Sports (EAS) Lars Øyno delegat
European Gliding Union (EGU) Steinar Øksenholt delegat
European Hanggliding and Paragliding Union (EHPU) Trond Nilsen delegat
European Microlight Federation (EMF) Roger Holm delegat
European Powered Flying Union (EPFU) Bjørn Skogøy delegat
European Parchute Union (EPU) -Per 2019 er ikke EPU en aktiv organisasjon.  Hans Christian Heer Amlie delegat
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) Knut Brødreskift delegat
European Model Flying Union (EMFU) Haagen Valanes kasserer/delegat

For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader:

I NLF gjelder prinsippet at det ved forhåndsavtalte reiser vil bli refundert direkte utlegg for gjennomføring av reisen på rimeligste måte. Dersom idrettens rabattordninger (eks. SAS Sportspris) er rimeligste alternativ skal dette benyttes. Bruk av bil bør begrenses og dette alternativet bør kun benyttes når det ikke finnes alternativer eller at bil er rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil forutsettes det at flere som skal til samme arrangement/møte i størst mulig grad kjører sammen. Sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 som er høyeste sats som NLF kan utbetales skattefritt. Det kreves ikke bilag for bompasseringer.

Ved utarbeidelse av planer og budsjetter legges det til grunn at NLFs representanter på møter, kurs og konferanser alltid reiser mest mulig kostnadseffektivt.

Reiseregninger med vedlegg skal sendes til Norges Luftsportforbund.

Det kan benyttes epost til post@nlf.no eller ordinær post til Møllergata 39, 0179 OSLO.

 

Reiseregningen skal være signert og alle vedlegg må ligge ved.