NLF / Hps / Skal du ha et nytt nivå på ditt Safe-, Para- eller SpeedPro flygebevis ?
Nilsen Trond

Skal du ha et nytt nivå på ditt Safe-, Para- eller SpeedPro flygebevis ?

Her finner du linker til søknadsskjema for utstedelse via Min Idrett

 

Hanggliding Paragliding Speedgliding Øvrige
SP3 PP3 SPG3 PIH
SP4 PP4 SPG4  
SP5 PP5 Distanse SPG5