NLF / Hgph / Nyheter

Skjemaet vi bruker kan brukes til så mangt og skal derfor fylles ut på ulike måter. Her er noen eksempler på korrekt utfylling.

I en overgangsfase mens vi flytter flygebevis til Min Idrett kan du ikke fornye elektronisk.

Kontingentfaktura for 2019 er å finne i handlekurven i Min Idrett for de fleste allerede. Det er nok noen som mangler denne og det er de som er støttemedlem i en klubb og vanlig medlem i en annen klubb. For disse ble første fakturering for 2019 feil på forbunds og eller seksjonsandelen.

Fra alle styremøter  og faglig ledermøter finnes det protokoller hvor møterreferat og vedtak står. Her finner du disse:

Her finner du sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter.

 

Her finner du informasjon om din ulykkes og ansvarsforsikring

Her er en liten hjelpefil som kan fortelle deg hva du blir belastet for i 2017 og i 2018

Her finner du aktuelle skjemaer for nedlasting. Nye ansvarsfraskrivelsesskjemaer er lagt inn i april 2015

Her finner du spesielle lærebøker/kompendier som tar for seg spesialfelt inne HG, PG og SPG utdannelse: