NLF / Hangglidingparagliding / Viktig om VO midler
Arne Håkon Hillestad

Viktig om VO midler

Hei

Vi vil informere om fristen for rapportering av VO-tiltak avsluttet i 2011. Denne datoen er satt til 09.01.2012

Dette gjelder tiltak som er avsluttet i 2011 og med startdato tidligst 01.01.2010.

 

For å få et kurs godkjent for Voksenopplæringsmidler må det bestå av en Vo-godkjent kursbeskrivelse. Det må være minst 8 VO-godkjente timer.

Deltakerene må minst fylle 14 år det året kurset avholdes og minst en deltaker må registreres, samt godkjennes for gjennomføringen.

Ytterligere spørsmål kan rettes til support enten på tlf. 03615 eller e-post support@idrettsforbundet.no