NLF / Hangglidingparagliding / ESTC, EHPUs Sikkerhet og utdannings komité. (European Safety and Training Commitee.)
Arne Håkon Hillestad

ESTC, EHPUs Sikkerhet og utdannings komité. (European Safety and Training Commitee.)

Protokoll fra det Europeiske sikkerhet og Utdannings møte. Fly sikkert!

Norge som er medlem i den Europeiske Hang og Paragliding Unionen (EHPU) og deltar også i unionens underkomite møter. Det ble avholdt et sikkerhet og utdannings møte (ESTC) i juni og når har EHPU lagt ut protokoll fra møtet på sine hjemmesider: http://www.ehpu.org/content/news.htm. Jeg anbefaler alle medlemmer å lese litt om hva som skjer internasjonalt med hensyn til dette. Fly Sikkert, hilsen Arne