NLF / Forbund / Klubbenes årsmøter
Jon Gunnar Wold

Klubbenes årsmøter

Norges idrettsforbund krever at alle medlemsklubber avholder sitt årsmøte innen 31. mars. Her finner du maler for innkalling og mange praktiske tips for gjennomføring av klubbens årsmøte.

Har klubben oppdatert sin lov?

  • NLF får ofte spørsmål om årsmøter. Men hva som gjelder for din klubb står i klubbens egen lov.
  • Loven skal alltid være oppdatert iht. siste versjon av NIFs lovnorm. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det klubben må ha i sin egen lov.
  • Så dersom det ikke allerede er gjort: benytt anledningen nå til å vedta ny lov for klubben i henhold til siste versjon av lovnorm.  

Etter årsmøtet

  • Klubbarkivar oppdaterer tillitsvalgte i MeLWin-databasen. 
  • Evt. ny lov eller opdpatert lov sendes idrettskretsen klubben er tilsluttet for godkjenning (det er ikke nøvendig å sende protokollen til NLF)
  • Klubben rapporterer medlemsopplysninger til NIF innen 30. april. Informasjon om dette vil sendes klubbene, og medlemstall sendes i god tid fra NLF.

Andre ting

Vi minner igjen om at NIFs krav om elektronisk medlemsregister IKKE gjelder våre tilsluttede medlemsklubber. NLF ivaretar medlemsregistrene for alle våre klubber.