NLF / Forbund / Fagseminaret 2013
Jan Erik Wang

Fagseminaret 2013

Agenda og orienteringer fra Fagseminaret i 2013 finner dere her.
Orienteringen fra Luftfartstilsynet om tandemvirksomhet som ble gitt på seksjonsmøtet ligger også ved her.