NLF / Forbund / Det er ikke krav om å bruke Klubbadmin for luftsportsklubber
Jostein Tangen

Det er ikke krav om å bruke Klubbadmin for luftsportsklubber

En del klubber har mottatt uriktig informasjon om at det eksisterer et krav om at  alle klubber må begynne å bruke medlemssystemet «Klubbadmin». 

Norges Idrettsforbund (NIF) har innført et krav om at alle klubber skal føre elektronisk medlemsregister. «Klubbadmin» er  en av mange muligheter for å tilfredsstille kravet fra NIF.  Norges Luftsportforbund fører elektronisk medlemsregister for alle luftsportsklubber (MeLWin).På denne måten er medlemsregisteret i alle luftsportsklubber ført i tråd med kravet fra NIF.  Det er derfor ikke noe krav om at luftsportsklubber må begynne å bruke «Klubbadmin». 

Luftsportsforbundet er imidlertid klar over at «Klubbadmin» inneholder tjenester som enkelte luftsportsklubber kan finne nyttig. NLF er derfor i dialog med NIF om hvordan data i fra MeLWin  kan gjøres tilgjengelige i «Klubbadmin». En slik knytning er trolig ikke på plass før tidligst i 2015. Før denne knytningen er på plass vil ikke Klubbadmin ha noen nytteverdi for luftsportsklubbene. 

NLF anbefaler ingen luftsportsklubber å begynne å bruke «Klubbadmin» før medlemsdatene er synkronisert med MeLWin. Vikommer tilbake med informasjon når dette er gjennomført.