NLF / Fallskjerm / Sikkerhets- og utdanningskomiteen
Bjarne Andre Myklebust

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen
SU består av:
Espen Høst (Leder)
Tone D Bergan (Medlem og hovedansvarlig for AFF)
Harald Kvande (Medlem og hovedansvarlig for tandem)
Anders Mæland (Materiellsjef)

Materiellkomiteen
Anders Mæland (MSJ)
Tore Helgedagsrud (Medlem)
Eirik Breen (konsulent)

Henvendelser til SU og sendes: jan.wang@nlf.no
Henvendelser til materiellkommiteen sendes: jan.wang@nlf.no med kopi til andersmael@gmail.com

Nedenfor finner du lenker til dokumenter/publikasjoner/rapportering:
 
SU PLAN 2018
F/NLFs Håndbok
F/NLFs Materiellhåndbok
Kompendier rett fra nett
Bulletiner
Serviceordre
Servicebulletiner
Møtereferater
Godkjenning sikkerhetssystem med vilkår

Handlingsinstruks ved ulykker

Handlingsplan ved ulykker

Granskningskommisjon
 

Aktivitet
Kvartalsvis aktivitetsrapportering på internett 
Aktivitetstall per klubb per kvartal
Observasjonsrapportering
Mal for utarbeidelse av HIs plan [MS Word]

Kurs
Skjema for påmelding til sentralekurs
Liste over påmeldte F/NLFs sentrale kurs
A-lisenskurs [MS PowerPoint]
Brettkurs
Vingedress kurs - Lesehefte
Vingedress kurs - Sjekkliste for instruktører

Fagseminar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 
2016
2018