NLF / Fallskjerm / Nyheter
NLF

På denne siden finner du lister som er hentet ut av Medlems og Lisenssystemet i NLF pr. 31. desember 2013.

Listene er fordelt på alderskategoriene som skal brukes i Idrettsregistreringen 2014.

Forsvaret har utfaset sitt materiell produsert av PdF. Det er nå lagt ut til salg. I den forbindelse finner SU det nødvendig å minne om at det er utstedt en rekke serviceorder på materiellet som fortsatt er gyldige. Se den vedlagte Servicebulletinen nr 1 2013, som er utstedt i dag 17. desember.

Styret i F/NLF avholdt styremøte nr 5 2013 10, desember 2013.

Dere finner styreprotokollen her:

NLF

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

European Sports Cover har justeringer på prisene på våre forsikringer for 2014. De nye prisene er som følger:
Basis (UF1) justeres fra 540 til 590 fornyelse koster da kr 750.
Ekstra (UF2) fra 965 til 1050 fornyelse vil da koste kr 1210.
Utvidet ved død (UF3) fra 1000 til kr 1100.
Tandem fra 150 til kr 170.
Det er viktig å merke seg at franchisen flyttes fra 15 til 20 % invaliditet, dvs før det blir noen forsikringsutbetaling må man bli erklært for minimum 20 % medisinsk invalid.
For mer informasjon se her:

Styret F/NLF har besluttet at NM 2014 skal gjennomføres i uke 31 2014
Fristen for å levere inn anbud er 1. desember 2013.
Alle klubbene mottok mail med samme informasjon 21.10.13.
Anbudskjema og krierier for tildeling finner dere her:

Styret F/NLF har vedtatt endringer i konkurransebestemmelsene for FS 4 intermidiate og godkjent VFS og FS/FF 2 som prøvegrener under NM 2014.
Styret har også fastsatt tidspunkt for NM 2014

Vedlagt finner dere SU referat nr 3 2013 sammen med SU bulletin nr 3 2013. SU bulletinen omhandler diverse materiellrelaterte forhold

Styret F/NLF gjennomførte styremøte nr 4, 27. august 2013

Dere finner protokollen her: