NLF / Fallskjerm / Nye priser på fallskjermforsikringene fra 2014
Jan Erik Wang

Nye priser på fallskjermforsikringene fra 2014

Justeringer på prisene for 2014
Basis (UF1) justeres fra 540 til 590 fornyelse koster da kr 750.
Ekstra (UF2) fra 965 til 1050 fornyelse vil da koste kr 1210.
Utvidet ved død (UF3) fra 1000 til kr 1100. 
Tandem fra 150 til kr 170.
Det er viktig å merke seg at franchisen flyttes fra 15 til 20 % invaliditet, dvs før det blir noen forsikringsutbetaling må man bli erklært for minimum 20 % medisinsk invalid.

Hvorfor så denne økningen? Nå har vi hatt vår forsikringsavtale med European Sports Cover Ltd i seks år uten at prisene har blitt justert, så det var ventet at det måtte komme en justering uansett.I så måte er det ingen stor økning ift det andre forsikringer har økt med i samme tidsrom. Det andre forholdet er at vi i 2013 vil få mer enn 270 % utbetalinger/avsetninger enn den premien vi har betalt. Premien vi har betalt er på ca 1.5 mill. Forrige gang (2006), vi hadde slike utbetalinger, var våre forsikringer i Gjensidige og da sa Gjensidige opp forsikringsavtalen med oss og doblet prisene i oppsigelsesåret! 

Det vil etterhvert komme nye fornyelsesskjemaer mm, og i mellomtiden kan fornyelsene gjøres på tidligere skjema.