NLF / Fallskjerm / Nye deler i håndboka
Jan Erik Wang

Nye deler i håndboka

Følgende reviderte og nye deler av håndboka er i dag publisert av SU:

Del 100 sikkerhetsbestemmelsene
Vedlegg 2 til del 100 Hopping med tube
Del 400 Instruktørlisenser
Vedlegg 3 til del 600 St.dir progresjonshopp til B-lisens del 1 grunnleggende kurs i skjermkjøring
Vedlegg 5 til del 600 Videregående kurs i skjermkjøring.

De viktigste endringene står i rød tekst med unntak av vedlegg 3 og 5 til del 600 som er nye vedlegg.  

Det er i tillegg et vedlegg 4 til del 600 St dir progresjonshopp til B-lisens del2 Utsjekkshopp frittfall under utarbeidelse.
Det kommer også en ny del 300 men den må først avstemmes mot vedlegg 4 til del 600.
Så kommer det også et revidert vedlegg 1 til del 600 som vil bli oppdatert/justert ift vedlegg 4 til del 600 og i forhold til en sammenslåing av grunnkurs del 1 og del 2.