NLF / Fallskjerm / Håndboka del 100 vedlegg 1 reviderte bestemmelser for skjermstørrelser
Jan Erik Wang

Håndboka del 100 vedlegg 1 reviderte bestemmelser for skjermstørrelser

SU har nå revidert vedlegg 1 i HB del 100 som er oversikten over hvilke skjermstørrelser som er tillatt å bruke ut i fra vekt og erfaring. Da bestemmelsene ble innført i 2012 ble det samtidig meddelt at de nye bestemmelsene skulle evalueres etter sesongen i 2012 og at konstruktive innspill ville bli tatt i mot med takk. Etter sesongslutt ble alle hovedinstruktørene påminnet om at kommentarer måtte være SU i hende til SU møtet 19. desember. Basert på de innspill og kommentarer SU mottok, i tillegg til egne erfaringer og vurderinger, er nå bestemmelsene justert. Dette er tidligere sendt til alle klubber  og også vil komme ut sammen med del 100 ila våren.

VedleggStørrelse
PDF icon Bestemmelser om skjermstørrelser100.17 KB