NLF / Fallskjerm / Endringer i F/NLF håndbok
Jan Erik Wang

Endringer i F/NLF håndbok

Her finner dere revidert del 300 og revidert vedlegg 1 til del 600. I tillegg er det også publisert nytt vedlegg 4 til del 600. Det reviderte vedlegg 1 til del 600 er standardiseringsdirektivet for grunnkurs fallskjerm. Den nye versjonen inneholder sammenslått line og frittfallkurs (tidligere GK 1 og 2) samt AFF grunnkurs. Det nye vedlegg 4 til del 600 inneholder progresjonshopp både til A og B lisens. Begge vedleggene har vært på høring i sentrale klubber. Koordineringen har tatt noe tid og det er også årsaken til at del 300 har måttet vente. De nye delene er distribuert til alle hovedinstruktører og i tillegg ligger de i den oppdaterte håndboka her inne på nlf.no.

Dere finner også vedleggene under.