NLF / Fallskjerm / Endringer i fallskjermforsikringen fra 2015
Jan Erik Wang

Endringer i fallskjermforsikringen fra 2015

I 2012 og 2013 hadde vi store forsikringskostnader. I den sammenhengen er det viktig å se på kostnader og inntekter over et lengre perspektiv. Men faktum er at de beregnede utbetalingene som sannsynligvis vil komme for de to årene alene overstiger 6,3 millioner. Årlig innbetaler våre lisensierte hoppere og tandemelever ca 1,5 millioner kroner. Det betyr at det vil ta fire og et halvt år før forsikringsselskapet igjen tjener penger på oss, vel og merke dersom vi da ikke får nye skader. Av en slik situasjon lukter det økte forsikringspremier! 

Fra 2015 blir det store endringer. Det blir noen mindre premiejusteringer, men innretningen på forsikringen blir annerledes. Det blir kun ett alternativ til ulykkesforsikring for lisensierte hoppere og det betyr at alternativ ekstra blir borte, men utvidet død som frivillig forsikring i kombinasjon med Basis beholdes. 

En fornyelse av lisensen i 2015 kommer på 810, mot tidligere kr 750 for basis og 1210 for ekstra. Utvidet forsikring ved død kommer ev i tillegg på kr 1000, mot tidligere 1100. Forsikringssummene endres også (Tall i parentes er 2014 summer):

Kortversjonen av endringene er som følger:

  • Utbetalingen ved død                200.000 (100.000)
  • Invaliditets-erstatningen            900.000 (800.000 basis/ 1.600 000 ekstra)
  • Behandlingsutgifter                    40.000 (40.000 / 80.000)
  • Invaliditetserstatning tandem    500.000 (800.000)
  • Utvidet ved død                         800.000 (1.000.000)
  • Invaliditetserstatningen er ikke lenger progressiv.
  • Krav om legeattest for hoppere og tandemelever fra året man fyller 70, mot tidligere 75.

Under finner dere fornyelsesskjema for 2015 og forsikringsvilkårene.