NLF / Fallskjerm / Bruksforbud på Tony Suit X-bird 3
Jan Erik Wang

Bruksforbud på Tony Suit X-bird 3

SU har etter ulykken på Geiteryggen 29. mars 2013, utstedt en SU bulletin som setter et bruksforbud for Tony suit X-bird 3.Forbudet gjelder inntil forhold omkring vingedressen er avklart og SU ev igjen tillater at den kan hoppes. 

 

VedleggStørrelse
PDF icon SU bulletin #1 2013249.94 KB